A1 yetki belgesi nedir ? Nasıl alınır?A1 yetki belgesi nedir ? Nasıl alınır?

A1 yetki belgesi aynı il sınırları içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapacak sürücülerin alması zorunlu tutulan bir belgedir: A1 belgesine göre yapılacak yolcu taşıma işleminin tarifesiz yolcu taşıma olması gerekmektedir.  A1 belgesi bireysel yada kurumsal olarak alınabilen bir belgedir.Belge alımı için başvuracak kişi ve kurumların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile 20.000 TL sermayeye sahip olmaları şarttır.A1 yetki belgesinin alım ücreti ise diğer belgelere oranla biraz daha yüksektir. 2016 senesi için  A1 yetki belgesinin alım ücreti 19 Bin TL üzerindedir.

A1 yetki belgesinde taşımanın yapıldığı alanın aynı il sınırları içinde olması gerekir.Bu durum sadece faaliyetlerini ülke genelinde sürdüren kamu kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılan bir taşıma hizmet alımı sözleşmesi kapsamında olan taşımalarda değişen özelliktedir.

A1 belgesi ile yetkilendirilecek araçların 8 yaşının üzerinde olmaması gerekir.Belgeye bu özelliğe sahip en fazla 20 araç eklenebilmektedir. Bu 20 aracında firmanın yada sahşın  özmalı olup sözleşme ile firmaya , kuruma yada kişiye bağlanan bir araç olmaması zorunlu tutulmaktadır.

 

A1 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.A1 belgesi almak isteyen firmaların aynı zamanda depo zorunluluğu bulunur. En az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması ve yetki belgesi için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A1 belgesi ile yapılan taşımalarda grup taşımacılığı yapılır ve yolculardan ayrı ayrı ücret alınamaz. Kalkış ve varış noktaları arasında yolcu indirme bindirme yapılması A1 yetki belgesine göre uygun değildir.

A1 yetki belgesi için başvuranların, yukarıda belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şarttır.

Bu şartlara bağlı olarak ilgilerin A1 belgesi almaları mümkün olabilmektedir.
Etiketler:

Yorum Yaz (Üye olmadan yorum yazabilirsiniz.)