GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIKGERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK VEYA TERCÜMANLIK

Ülkemizde hiçbir şekilde suiistimal edilmeyecek meslekler bulunmaktadır. Bunların başında da bilirkişilik ve tercümanlık gelmektedir.
Tercüman
Tercümanlar, meslek hayatına girerken yemin ederler. Bu yemin, tercüme konusunda hiçbir şekilde bilinçli olarak hata ve yanlış yapılmayacağına yöneliktir. Özellikle ciddi bilgiler içeren belgelerin çevirisinde herhangi bir şekilde tercümanın çıkar sağlaması mümkün değildir. Tercümanın görevi metini metin olarak kabul ederek tercümesini yapmak, bir yorum yapmak ya da çıkar sağlamamaktır. Bu bakımdan tercümanlar için de meslek etiklerine aykırı davranmak suç olarak teşkil edilmektedir. Bu nedenle tercümanların bu konularda etiğe uykun davranması beklenmektedir.
Bilirkişi nedir?
Bilirkişi, genelde mahkemelerde istenilen yöntemdir. Bilirkişi, hiçbir şekilde bir kuruma ya da kişiye bağlı olmadan, bir konuda uzman olan kişidir. Uzmanlık durumuna göre konu hakkında rapor hazırlayan bilirkişi, bu raporunu mahkemeye sunmaktadır. Bilirkişi raporları, kararı doğrudan etkileyen bir etkendir ve bu nedenle kesinlikle doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu konuda bilirkişilerin görevi önem kazanmaktadır. Bu bilirkişi, raporunu hazırlarken gerçeğe aykırı şeyler yazar ve mahkeme kararını etkilerse kişi hakkında cezai işlemler uygulanır.
Tercümanlık ve bilirkişilikteki suistimalde cezalar
Bu şekilde davranış yapan kişiler hakkında mahkeme tarafından suçun niteliğine göre karar verilmektedir. Bu tür suçlarda hapis cezası uygulanmaktadır. Hapis cezasında uygulanacak en az limit bir yıldır. Maksimum hapis cezası ise üç yıl olarak belirlenmiştir.
Etiketler: , , ,

Yorum Yaz (Üye olmadan yorum yazabilirsiniz.)