HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARETHAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET

Bir kişiye karşı yapılan ve bir suç ya da hakaret içeren bir davranışa karşı, hakaret etme durumlarında verilecek olan cezalar farklı şekillerde belirlenmiştir. Bu hakaret için verilecek olan ceza Türk Ceza Kanunu’nun 129. Maddesinde belirlenmiş durumdadır. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret başlığı ile kanunda belirtilen bu davranışa göre kişilere verilecek olan cezalar üçte bir oranında azaltılabilmektedir. Ayrıca verilecek olan ceza, hakimin vereceği karar ile birlikte tamamen kaldırılabilir de.

İki taraf da hakaret etmişse iki tarafa da herhangi bir ceza verilmeden olay kapatılabilmektedir. Bu bakımdan bu tür davalarda olayın nasıl işlendiğine bakılmaktadır.
Etiketler: , , ,

Yorum Yaz (Üye olmadan yorum yazabilirsiniz.)