KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLÂÇ YAPMA VEYA SATMAKİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLÂÇ YAPMA VEYA SATMA

İlaç yapma ve ya satma konusunda kişilerin ya da firmaların gerekli izinleri almaş gerekmektedir. Gerekli izinlerin alınmadan bu faaliyetlerin yürütülmesi, kişilerin ceza almasına sebep olmaktadır. Bu tür durumlar için Türk Ceza Kanunu’nun 187. Maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma başlığı ile 187. Maddede belirtilen bu duruma göre kişilere hapis cezası verilmesi ön görüşmüştür. Bu hapis cezası ise bir yıldan başlayarak beş yıla kadar çıkabilmektedir.

Eğer bu işlemler bir görev sırasında yapılıyorsa, verilecek olan ceza daha da arttırılmaktadır. Bu durumlarda verilecek olan cezanın üçte biri kadar daha ek ceza verilmektedir.
Etiketler: , , ,

Yorum Yaz (Üye olmadan yorum yazabilirsiniz.)