KİŞİNİN HATIRASINA HAKARETKİŞİNİN HATIRASINA HAKARET

Kişinin sevdiği ve yakınlık duyduğu herhangi birine, başka biri tarafından kötü şekilde davranılması, kişinin hatırasına hakaret olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde davranan kişiler, kanunlarda öngörülen şekillerde cezalandırılmaktadır.
Kişinin hatırası nedir?
Kişinin hatırası, maddi ve manevi olarak kişinin sevdiği, önemsediği birisinin ölümden sonraki halidir. Bu kişilerin kanunlar tarafından dokunulmazlığı vardır ve herhangi bir şekilde onları rahatsız etmek suç teşkil etmektedir. Kişinin hatırasından özellikle kemik gibi bir parça almak bu suçu ağırlaştıran unsurlardandır.
Bu tür durumlarda şikayet ya da tespit edilmesi halinde bu suçu işleyenler hakkında inceleme başlatılır ve gerekli görüldüğü takdirde ceza işlemi uygulanır. Kişiler bu tür eylemlerde bulunan kişiler hakkında şikayette bulunabilir.
Kişinin hatırasına hakaretin cezası nedir?
Belirtildiği şekillerde kişinin hatırasına zarar vermek, hakaret kapsamında değerlendirerek hapis cezası ya da adli para cezası gerektirmektedir. Hapis cezası üç aydan iki yıla kadar olabilmektedir. Bazı durumlarda adli para cezası verilmesi mümkün değildir. Özellikle bir ölünün herhangi bir kemik gibi parçasını alan kişiler, direk hapis cezası almaktadır. Bu kişiler için hapis cezası yine normaldir, herhangi bir arttırımı söz konusu değildir.
Hakarette ağır hapis cezası
İşlenin suçun durumuna göre hapis cezası arttırılabilmektedir. Hapis cezasının arttırılması için kanunlarda öngörülen kriter suçun aleni bir şekilde işlenmesidir. Suçu bu şekilde işleyen kişilere verilecek cezanın altıda biri kadar daha ceza verilmektedir.
Etiketler: , ,

Yorum Yaz (Üye olmadan yorum yazabilirsiniz.)